Ván gỗ thông mỹ giá rẻ

Gỗ thông mỹ giá rẻ đã sấy và bào cuốn 2 mặt Quy cách: Mặt : 20cm Dày : 1cm (đã bào 2 mặt ) Dài : 2.4cm Hiện mặt hàng này mình nhận cắt theo quy cách yêu cầu…

xem tiếp